Vëllezër të dashur
Shpërndajeni sa të keni mundësi.
Çdo shpërndarje është mundësi e mirë që njerëzit të kontribuojnë.
Sa më shumë që e shpërndajmë, aq më shumë i ndihmojmë projektit të xhamisë.
Kontribo këtu 👇👇👇
Twint:
Faqen tonë oficiale ose nëpërmjet QR Code (shih në fund të videos)
Bankkonto:
Oase – Islamische Gesellschaft
Härdlistrasse 11
8957 Spreitenbach
IBAN: CH12 0070 0110 0042 2251 4
Zahlungszweck “Blerja e xhamisë”
Allahu ju dashtë dhe ju begatoftë.